HR Najwyższej Jakości!

Dział Personalny odpowiada za szereg kluczowych procesów w naszej sieci franczyzowej. Czasami niewidocznych, bo dziejących się niejako „na jej zapleczu”, ale zawsze powinny być one wykonywane na najwyższym poziomie. Całokształt działań pracodawców w naszej sieci został nagrodzony certyfikacją HR Najwyższej Jakości. Certyfikat ten to potwierdzenie dla pracowników oraz kandydatów, że jesteśmy dobrą, wiarygodną i rzetelną organizacją, stosującą najnowsze rozwiązania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Nagradzane podmioty to organizacje, które wyznaczają trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi i promują wysokie standardy w tym zakresie w Polsce.

Dział HR jest obecny na każdym etapie doświadczenia pracownika ze swoim pracodawcą– od momentu, kiedy jako kandydat poszukuje pracy, podczas procesu rekrutacyjnego, podpisywania umowy, etapu wdrożenia, bieżącego wsparcia, poprawnego naliczania płac, premii, dodatków, zarządzania dodatkowymi świadczeniami i benefitami. Podczas szkoleń, oceny kompetencji, aż po decyzję o rozstaniu się z Pracodawcą. W każdym działaniu dbamy o profesjonalizm, etyczność oraz utrzymanie pozytywnej kultury organizacyjnej. Cieszymy się, że nasze działania są zauważane nie tylko przez pracowników uczestników sieci franczyzowej Dr.Max, ale też profesjonalne organizacje, które stawiają nas pośród najbardziej profesjonalnych działów HR w Polsce.

Na zakończenie odpowiadamy – chociaż to już chyba jasne – na pytanie z tytułu: Nasz HR jest Najwyższej Jakości! I mamy na to kolejne potwierdzenie.