Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dr. Max Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 60a;
 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w spółce jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: ochronadanych@drmax.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu udzielenia drogą elektroniczną odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy dostępny w ramach serwisu internetowego kariera.drmax.pl (dalej: serwis internetowy) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  2. w celu realizacji konkretnego procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i/lub w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie Pani/Pana zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko przez upoważnionych pracowników administratora danych, a jeżeli zdecyduje się Pani/Pan na wzięcie udziału w konkretnej rekrutacji lub wyrazi zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą także podmioty, z którymi administrator zawarł umowy o świadczenie usług z zakresu HR. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług IT na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu:
  1. w odniesieniu do celu zdefiniowanego w pkt 3 lit. a – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach serwisu internetowego lub do momentu wycofania zgody.
  2. w odniesieniu do celu zdefiniowanego w pkt 3 lit. b – przez okres niezbędny na potrzeby rekrutacji, oraz później, przez okres 3 lat na potrzeby przyszłych rekrutacji

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub brakiem możliwości uczestniczenia w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.