Nagrody Employer Brandingowe

Ostatnie kwartały był dla nas bardzo pracowite pod kątem budowania odpowiedzialnej polityki personalnej. W tym czasie poddaliśmy się kilku audytom zewnętrznym, czego efektem są otrzymane nagrody dla pracodawców, ale również dla pracowników aptek franczyzowych Dr.Max.

  • Firma Przyjazna Rodzicom

Wszelkie dotychczasowe nasze działania w zakresie wspierania młodych rodziców zostały docenione przez portal Mamopracuj.pl. W efekcie przeprowadzonego audytu otrzymaliśmy również sporo sugestii i pomysłów zmian, nowych rozwiązań i wdrożenia nowych projektów, aby stać się organizacją w pełni przyjazną rodzicom i gwarantującą im komfort codziennej pracy.

  • Przyjazna rekrutacja

Sieć franczyzowa Dr.Max oficjalnie przystąpiła do Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji i tym samym otrzymała odznaczenie Przyjaznej Rekrutacji.

Proces rekrutacyjny zawsze był dla nas bardzo ważnym obszarem pracy sieci. Staramy się, aby wszystkie rozmowy przebiegały profesjonalnie, udzielamy szczegółowej informacji zwrotnej kandydatom, staramy się dostosować spotkanie do jego możliwości oraz zadbać o przyjazną atmosferę spotkania. Wierzymy, że to jak nas zapamięta kandydat po pierwszym spotkaniu może wpłynąć na jego całą ocenę sieci Dr.Max, a więc staramy się, aby wypadła ona jak najlepiej.

  • Firma Otwarta na Opinię

Jest to odznaczenie przyznawane przez portal GoWork.pl za odpowiedzialne podejście do opinii pracowników. Zawsze staramy się reagować i odpowiadać merytorycznie na wszelkie komentarze dotyczące pracy w naszej sieci franczyzowej zamieszczone w internecie. Ale przede wszystkim staramy się wdrażać wszelkie usprawnienia, które są potrzebne, aby spełnić Państwa oczekiwania i sugestie.

  • Friendly Workplace

„Friendly Workplace” to wyróżnienie redakcji MarkaPracodawcy.pl dla firm, które mogą pochwalić się nowoczesnym podejściem w obszarze polityki personalnej i rozwoju pracowników. Nagradzane są organizacje, które szanują i wspierają model równowagi pomiędzy pracą, a życiem prywatnym, tworzą zdrowe i przyjazne środowisko pracy, stawiają na otwarte i partnerskie relacje z pracownikami, inwestują w rozwój ich kompetencji zawodowych oraz zainteresowań.

  • Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR

Godło Odpowiedzialny Pracodawca Lider HR jest gwarancją rzetelności i solidności organizacji. Głównym kryterium wyboru laureatów Programu jest szeroko rozumiana jakość zatrudnienia:

– Przestrzeganie prawa pracy i przepisów BHP

– Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

– Dynamika rozwoju kadry i zatrudnienia

– Reputacja

– System motywacyjny

– Społeczna odpowiedzialność biznesu

  • Staż Wysokiej Jakości

Starania aptek franczyzowych w zakresie organizowania staży dla magistrów farmacji i techników farmaceutycznych również zostały docenione. Otrzymaliśmy odznaczenie „Staż wysokiej jakości”. Ocenie zostały poddane procesy stażowe zarówno w centrali, jak i w wybranych aptekach sieci franczyzowej Dr.Max. W obu przypadkach stwierdzono, że spełniają wymogi Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk, a tym samym stoją na najwyższym poziomie.